Referenser

Handelsbanken Kvarnholmen Kalmar

Publicerad 18-04-2013

Anders har uppdraget som styrelseordförande vid Handelsbankens kontor Kalmar Kvarnholmen. Han fick rollen samtidigt som vi gjorde en omstart med styrelsearbete. Under ordförandens ledning har styrelsearbetet strukturerats och kommit på plats på ett utmärkt  sätt. Styrelsearbetet har under hans ledning givit en bra injektion till organisationen. Anders är en god aktiv lyssnare som ger tillbaka massor av energi.  Engagemang, empati och allmänt klokskap är ord som stämmer väl in på Anders.

Handelsbanken (www.handelsbanken.se) 30.01.2013
Ola Tyrberg
Bankdirektör