Referenser

KSRR

Publicerad 18-04-2013

Jag har använt  Anders Friberg som coach och som hjälp i affärsutveckling. Med analytisk förmåga har Anders hjälpt oss att driva verksamhetsprocessen framåt så att vi fokuserat mot satta mål och därmed uppnått förväntat resultat. Anders har på ett tillgängligt och engagerat sätt hjälpt ledningsgruppen att fokuserat lösa sin uppgift genom att se de bakomliggande faktorerna. Genom att arbeta med gemensamma och tydliga målbilder har vi kunnat öka tempot i vår förändringsprocess.

Genom att Anders arbetat med individens utveckling har vår ledningsgrupp stärkts och ökat sin individuella förmåga att nå satta mål.

KSRR (www.ksrr.se) 05.02.2013
Jan Fors