Referenser

SYAB Gruppen

Publicerad 11-04-2013

Anders sitter med som styrelseordförande i SYAB Gruppen AB.

Som person är Anders, Social och lätt att lära känna, han är även en öppen och mycket jordnära person. Han inger ett stort förtroende och han känns trygg att vara med. Han är dessutom mycket kunnig och han delar frikostigt med sig av allt han vet. Han är dessutom genuint engagerad och entusiastisk och tillför mängder av energi.

SYAB Gruppen AB (www.syab.se) 31.01.2013
Johan Ekblad
VD