Referenser

Kalmar Energi

Publicerad 01-07-2019

Jag sökte en person som på ett strukturerat sätt kunde lotsa mig och ledningsgruppen från en äldre vision till en ny. Anders dynamiska och positiva personlighet i kombination med en förmåga att snabbt se mönster passade oss utmärkt. Då vi är ett värderingsstyrt bolag är det personliga, nära och engagerade förhållningssättet en förutsättning för att kunna lyckas i arbetet.

Vi kombinerade dessutom visionsarbetet med att jag tillsammans med Anders Friberg och hans 5 stegs Coachning program satte en tydlig målbild för mitt eget ledarskap vilket har utvecklat både mig och därmed skapat ännu bättre förutsättningar för att hålla ihop och utveckla verksamheten.

Kalmar Energi 01.07.2019
Anna Karlsson
VD/koncernchef