Referenser

Wilson Creative

Publicerad 06-08-2014

Som styrelseordförande i Wilson Creative bidrar Anders med struktur, kreativitet, förnyelse och, inte minst, mycket värme. Han leder mötena föredömligt, skapar trygghet och ser till att vi hela tiden håller blicken framåt. Vi lägger stor vikt vid vårt styrelsearbete och med Anders i laget når vi helt nya nivåer.

Anders fungerar som ett ovärderligt bollplank och stöd i min VD-roll. Han coachar, hjälper mig fokusera på rätt saker och pushar mig i mitt arbete att utveckla företaget. Han får mig att tro på min förmåga och att inget är omöjligt. Alltid kommunicerat på ett rakt, ärligt och okomplicerat vis som är lätt att anamma.

Wilson Creative (www.wilsoncreative.se) 30.07.2014
Hasse Hofvergård
Partner, VD och styrelseledamot