Referenser

Telin Rekrytering & Konsult

Publicerad 24-09-2014

Våra vägar möttes för första gången i augusti 2012 då vi på rekommendation kontaktade Anders Friberg och bokade upp ett lunchmöte. Redan från första stund kände vi att vi pratade samma språk och förstod varandra väl. Anders inspirerade oss att tänka nytt. Kontakten höll i sig och vårt samarbete med Anders började på riktigt i augusti 2013. Vi arbetade tillsammans fram en handlingsplan vilken resulterade i ett ”Skuggstyrelse-samarbete”.

Vi har nu haft fyra ”Skuggstyrelse-möten” med Anders där vi har fått mycket goda teoretiska såväl som praktiska råd och tips om vårt företagande och speciellt när det gäller vårt styrelsearbete.

Vi har hela tiden haft en bra kommunikation med varandra och på ett okomplicerat sätt kunnat presentera våra idéer och tankar för Anders. Med hjälp av hans erfarenheter kunnat koka ner dessa till konkreta handlingar som har passat oss och vårt företag.

Vi har tillsammans med Anders lärt oss att lyfta blicken från vårt operativt dagliga arbete och på så sätt frigjort tid för vårt strategiska arbete.

Arbetet tillsammans med Anders har gett oss mycket positiv energi och många härliga skratt, nya infallsvinklar och fina verktyg att ta med oss i vårt företagande framåt. Det som utmärker Anders är att han alltid går in för sin uppgift till 100 % och levererar den bästa möjliga lösningen för dig och din situation i företagandet.

Funderar du på att ta ditt företagande vidare så kan vi verkligen rekommendera Anders Friberg Konsult.

Telin Rekrytering & Konsult (www.telinrekrytering.se) 18.09.2014
Terése Smålander Carlstedt
Linda Petersson