Referenser

Kalmar Kommun

Publicerad 18-04-2013

Förändringsarbete är ingen quick fix. Ett långsiktigt hållbart resultat kräver en process som bygger på en interaktiv , förtroendefull och kreativ dialog mellan uppdragsgivaren och beställaren. Och samtidigt inte veja för svårigheter och ömma frågor. Det räcker alltså inte bara med  sakmässiga kunskaper och erfarenheter utan måste kombineras med förmågan och viljan att vara en viktig part i den dialogen. Anders är sällsynt skicklig i just detta. Anders tillför energi och får mig och mina kollegor att hitta konkreta vägar till nya möjligheter och som leder mot en tydlig målbild.

Kalmar Kommun (www.kalmar.se) 14.02.2013
Bo Lindholm
Utvecklingsenheten