Referenser

StyrelseAkademien Sydost

Publicerad 18-04-2013

Anders är öppen och lätt att kommunicera med för mig som verksamhetsansvarig. Han har varit/är som styrelseordförande mycket duktig att få alla ledamöterna med i diskussioner och har förmågan att fånga upp och komma till beslut.

StyrelseAkademien Sydost (www.styrelseakademien.se) 31.01.213
Nils-Erik Persson

Verksamhetsledare